Pojištění firemního majetku

Majetkové pojištění firem je jedním
ze základních pojištění, které
společnostem zajišťuje ochranu
jejich aktiv, ať již nemovitostí, vozidel,
strojového a elektronického vybavení,
 nákladu nebo jiného majetku.
 


Jako doplňkové riziko lze sjednat pojištění přerušení provozu, které kryje finanční ztrátu vzniklou přerušením provozu firmy v důsledku pojistné události. Finanční ztráta spočívá v ušlém zisku a stálých nákladech firmy v době, kdy nemůže provozovat svoji činnost nebo je činnost firmy podstatně omezena.

Pojištění přerušení provozu je často podceňováno, ačkoli náklady, jako mzdy a leasingy nebo půjčky, v době přerušení provozu po pojistné události, například požáru nebo povodně, mohou být často srovnatelné nebo i mnohem vyšší než škoda na majetku, která přerušení způsobila.

 

 • živelní pojištění
  Základní složkou živelního pojištění je zpravidla krytí rizika požáru, blesku a výbuchu.Doplňkovými volitelnými pojištěnímijsou ostatní živelní rizika, jako je povodeň, záplava, vichřice, tíha sněhu a námrazy a mnoho dalšího.

   
 • odcizení a vandalismus
  Pojištění proti rizikům odcizení a vandalismu slouží jako ochrana před neblahým vlivem pachatelů trestné činnosti a přestupků.


 • stroje a elektronika
  Podstatou pojištění strojů a elektroniky je ochrana před riziky souvisejícími s funkčností a obsluhou technického zařízení.


 • havarijní pojištění
  Pro pojištění firemních vozidel platí obdobná pravidla jako v občanském pojištění, ovšem při pojištění více vozidel lze dosájnou výrazných slev.


 • přepravovaný náklad
  Pojištění přepravovaného nákladu je nabízeno v různých rozsazích pojistného krytí, standardně se jedná o poškození a zničení nákladu při dopravní nehodě a živelních nebezpečí.

 

 Stačí vyplnit několik údajů a společně nejdeme nejlepší řešení přesně pro Vás:


Kalkulace pojištění firemního majetku

* E-mail je nezbytný pro odpověď.
  Údaje o společnosti jsou potřebné pro schválení slev pojišťovnami.
  Požadavky s vyplněným telefonem jsou zpracovávány přednostně.

 
Požadovaný rozsah  živelní pojištění
 odcizení a vandalismus
 stroje a elektronika
 havarijní pojištění
 přepravovaný náklad
 jiné - uveďte prosím do poznámek
Specifikace firemního majetku k pojištění a jeho hodnota 
Firma 
IČ 
E-mail * 
Telefon 
Poznámky 

Nejvyhledávanější

Kontakty

 • Telefon: 773 525 015

Pracujeme v rámci celé ČR, osobně působíme zejména v regionech:

 • Praha
 • Beroun
 • Plzeň
 • Kladno
 • Hořovice
 • Plzeň
 • Příbram
 • Rokycany

 

Copyright © 2014 AC Služby s. r. o. Všechna práva vyhrazena. All rights reserved.
 
Tvorba webových stránek
GRAFART STUDIO v rámci programu GRAFART WEB START.